• แบบที่ใช้ในโครงการ AutoCAD/PDF (รวมทั้งไฟล์)
  • รายการประกอบแบบต่าง เช่น TOR,Specification,ข้อกำหนดต่างๆ
  • รูปแบบ Blank form (BOQ)
  • สถานที่ก่อสร้างโครงการ
  • ผู้รับผิดชอบที่สามารถสอบถามรายละเอียดได้ตั้งแต่เวลา 8.00-23.30 น
  • ระยะเวลาในการดำเนินการ 7-14 วันขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการ
  • อัตราค่าบริการ 1,500 บาทขึ้นไป ขึ้นอยู่กับขนาดและความชัดเจนที่ได้รับ
  • รับเขียนแบบงานระบบประกอบอาคาร Shop Drawing
Visitors: 207,273